Wat is Business Intelligence (BI)?

  • BI als proces: BI is het continue proces waarmee organisaties op gecontroleerde en gerichte wijze data registreren en verzamelen, die analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen met als doel de prestaties van de organisatie te verbeteren.

  • BI als technologie: BI is de verzameling van ICT-hulpmiddelen die BI als proces in organisaties ondersteunen, efficiënt maken en het een gezicht geven.

Vandaag bestaat Business Intelligence als proces reeds in vele bedrijven. Bij het ene bedrijf is BI al een onderbouwd proces, bij anderen wordt dit proces nog grotendeels ‘manueel’ ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd dat zowel voor de BI starters als voor de meer geavanceerde gebruikers er nog onontgonnen potentieel ligt. Deze verbeteringen kunnen zich situeren in elk van de geschetste stappen, maar net zo goed in de ondersteunende ICT (BI als technologie).

De “The Next Level”-gedachte speelt in op deze behoefte. De ambitie van Quadrigence bestaat er dus in om BI als proces te implementeren of indien mogelijk te verfijnen als deze al aanwezig is. Om Business Intelligence als proces te laten groeien, is een solide basis fundamenteel. Quadrigence beschikt over een schaalbaar en onafhankelijk platform die deze evolutie mogelijk maakt.